ประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันที่หมดประชาพิจารณ์
ชนิด
  ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ 2015-03-052015-03-10ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2014-09-302014-10-06ซื้อ
.......................................................................
  ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมควบคุมโรค 2014-09-232014-09-26จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบ Cognos 8 2014-09-122014-09-15จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
  ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 2014-06-112014-06-13ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างบำรุกรักษาโปรแกรมระบบงาน VMware 2013-11-272013-11-29จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2013-11-132013-11-18ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 2013-08-162013-08-22ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2013-05-072013-05-10ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 2013-05-032013-05-09ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว ชนิดชุบสารเคมี (LLIN) 2013-04-112013-04-19ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ 2013-02-082013-02-13ซื้อ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคู่สาย Fiber Optic ที่มีความเร็ว 100/50 Mbps จำนวน 1 วงจร (ครั้งที่ 3) 2013-02-042013-02-07จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) 2013-01-302013-02-01จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
  ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมควบคุมโรค จำนวน 1 ระบบ 2013-01-182013-01-23จ้างเหมาบริการ
.......................................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/50 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last