เอกสารการประชุมและใบตอบรับเข้าพัก ระหว่างวันที่ 25 - 26 มี.ค. 57

วันที่ :2014-03-12

เอกสารการประชุมและใบตอบรับเข้าพัก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการติดตาม กำกับ และดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค 
ระหว่างวันที่  ๒๕– ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมฟิฟท์ จอมเทียนเดอะเรสสิเดนท์  (Fifth Jomtien The Residence) พัทยา จังหวัดชลบุรี

Download File!!