ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เรื่อง ปีงบ รูปแบบ ชนิด ประกาศวันที่ ระยะเวลารับเอกสาร ผล
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 2558 สอบราคา ซื้อ 2015-03-10 วันที่ 10 มี.ค. 58 - วันที่ 23 มี.ค. 58 Result
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2558 สอบราคา ซื้อ 2014-10-09 วันที่ 9 ต.ค. 57 - วันที่ 21 ต.ค. 57 Result
............................
 ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรคขอประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 2557 สอบราคา ซื้อ 2014-06-13 วันที่ 13 มิ.ย. 57 - วันที่ 25 มิ.ย. 57 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 2557 สอบราคา จ้างเหมาบริการ 2013-12-23 วันที่ 23 ธ.ค. 56 - วันที่ 2 ม.ค. 57 Result
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2557 สอบราคา ซื้อ 2013-11-18 วันที่ 18 พ.ย. 56 - วันที่ 28 พ.ย. 56 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 24 เครื่อง 2556 สอบราคา ซื้อ 2013-08-22 วันที่ 22 ส.ค. 56 - วันที่ 5 ก.ย. 56 Result
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน VMWare (ครั้งที่ 3) 2556 สอบราคา ซื้อ 2013-06-04 วันที่ 4 มิ.ย. 56 - วันที่ 17 มิ.ย. 56 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน VMWare (ครั้งที่ 2) 2556 สอบราคา ซื้อ 2013-03-20 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน VMWare (ครั้งที่ 2) 2556 สอบราคา ซื้อ 2013-03-13 วันที่ 13 มี.ค. 56 - วันที่ 25 มี.ค. 56 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมบริหารจัดการโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน VMWare 2556 สอบราคา ซื้อ 2013-03-01 วันที่ 1 มี.ค. 56 - วันที่ 11 มี.ค. 56 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์ความเร็วสูง 2556 สอบราคา จ้างเหมาบริการ 2013-02-15 วันที่ 15 ก.พ. 56 - วันที่ 28 ก.พ. 56 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติขอประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน 2555 สอบราคา ซื้อ 2012-08-20 20 ส.ค. 55 - วันที่ 30 ส.ค. 55 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงขอประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อจำนวน 1 รายการ 2555 สอบราคา จ้างเหมาบริการ 2012-08-20 วันที่ 20 ส.ค. 55 - วันที่ 31 ส.ค. 55 ยังไม่มีผล
............................
 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีเดต้ามิทริน ๒% 2555 สอบราคา ซื้อ 2012-05-22 วันที่ 22 พ.ค. 55 - วันที่ 6 มิ.ย. 55 ยังไม่มีผล
............................
 ประกาศกรมควบคุมโรค โดยศูนย์สารสนเทศขอประกาศสอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2555 สอบราคา ซื้อ 2012-02-20 วันที่ 20 ก.พ. 55 - วันที่ 2 มี.ค. 55 ยังไม่มีผล
............................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/69 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last